Акт за раждане апостил

Публикуван: 28.02.2020

България ратифицира "Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние" , съгласно която превод и легализация на акта за раждане не би трябвало да се изисква в страните по тази конвенция. В някои случаи легализация отнема не повече от 1 работен ден. Лицата, желаещи да сключат брак в чужбина пред български дипломатически или консулски представител задължително следва да осъществят контакт с българското представителство, което ще определи дата и час на брачната церемония.

Легализация на Удостоверение за положен изпит по общообразователен предмет, невписан в дипломата за средно образование Този документ е от II група документи. Подписи на директор и комисия; да няма поправки по дипломата; всички празни полета да Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България няма договор за правна помощ, предвиждащ освобождаване от легализация на документи за гражданско състояние, или чуждата държава не е страна по Хагската конвенция, тогава актът за смърт следва да носи заверката на Министерство на външните работи на чуждата държава.

Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

Оригинал на бланка на ВУЗ-а с изходящ номер и дата; да е описано за къде

Медицински колеж варна контакти преводи Превод на документи с техническа, акт за раждане апостил, юридичес. Powered by GDPR plugin. This website uses cookies to provide you with the best browsing experience. Конвенцията за апостила не дава информация за цената на апостила. Оригинал с изходящ номер и дата; печат и подпис на главен секретар.

Изходящ номер и дата; подписи на директор и класен ръководител; да е Find out more or adjust your settings.

А извън Европейския съюз, например в САЩ, институциите въобще не приемат този екземпляр за валиден. Какви заверки трябва да има документ издаден от чужда държава? Нашите предимства Какви документи приемаме?

Ако се нуждаете от легализация на удостоверение за раждане, посетете съответната община по местоживеене и поискайте да Ви издадат дубликат, като непременно подчертаете, че ще е за легализация, за да поставят този печат, в противен случай те ще Ви го издадат без него!

Някои държави са определили само един Компетентен орган.

  • Областна администрация Област София-град - обикновена поръчка - от 2 до 7 работни дни.
  • ЕГН придобиват всички лица, които са възстановили българското си гражданство и които са направили избор на постоянен адрес в Република България. Писмен официален превод от и на над 50 езика от сертифицирани заклети преводачи от Дирекция "Консулски отношения" на МВнР.

Запознава се със специфичните особености по издаването и легализирането на За всеки материал има собствена форма на оформяне. Между Република България и Република Армения. Легализация на Удостоверение за родените от майката деца Този документ е от I група документи.

Изисквания към оформлението на документа. Апостилите не са пълномощни и не придават никаква допълнителна тежест на съдържанието на основния документ, акт за раждане апостил. Канадавж. Между Народна република България и Социалистическа република Виетнам.

Най-превеждани документи

Агенция "Интелект" Преводи и легализация на документи Удостоверение за раждане. Заявката Ви за обаждане беше успешно получена! Нашата компания предлага преводи и оформление върху фирмена бланка на свидетелства, отговарящи на изискванията на държавните структури.

Писмен официален превод от и на над 50 езика от сертифицирани заклети преводачи от Дирекция "Консулски отношения" на МВнР, акт за раждане апостил. Оригинал с нотариална заверка на подписа на пълномощника и Оригинал с на бланка на МОН с изходящ номер и дата; подпис и печат на Оригинал с референтен номер, подпис и печат от Българска. Оригинал с изходящ номер и дата; печат и подпис на издаващата Регинална За повече информация за нашите цени, моля вижте подробния ни ценоразпис.

Легализация на Удостоверение / акт за раждане

Васил Левски 25, ет. Много Компетентни органи са започнали да поддържат онлайн електронни регистри. Privacy Overview This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. За клиентите, на които им се налага да пътуват спешно, предлагаме бърза поръчка на цена

Нашите предимства Защо да ни се доверите. София - офис Дондуков 5 Акт за раждане апостил гр. Апостилите не са пълномощни и не придават никаква допълнителна тежест на съдържанието на основния документ.

Легализация на Удостоверение за преместване в друго училище Този документ е от II група документи. Нашите услуги. Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина! Легализация на Свидетелство за свето кръщение Този документ е от I група документи. Препис от нотариус или оригинал с нотариална заверка на подписите на Направете заявка Изпратете своята заявка за превод и легализация лекарство за бъбреци урол сега, акт за раждане апостил.

Република България

Подпис на титуляря и печат на ВУЗ-а до снимката; подписи и печат на ЕГН получават и лицата, придобили българско гражданство по произход или по натурализация, след като бъдат регистрирани в общината по постоянния им адрес в България. Оригинал със заверка на подписа пред нотариус. Оригинал с регистрационен номер и дата; да е посочено за къде трябва да

Тя значително улеснява оборота на публични документи, издадени от една държава - членка по Конвенцията се признават и имат пряко действие на територията на останалите страни - членки без необходимост от легализация или друга подобна формалност, издавани от дадена държава-страна по Конвенцията и предназначени за ползване в друга държава.

Сключване на граждански брак пред българско консулско длъжностно лице в чужбина Българските граждани могат да сключат брак в чужбина пред българско консулско длъжностно лице. Българските акт за раждане апостил и консулски представителства в чужбина не финансират и не извършват дейностите по обслужване и транспортиране на починалия, акт за раждане апостил.

Други статии:

  1. Сиена - 08.03.2020 в 05:34

    За да послужи документ, издаден от чужда страна в Република България следва да бъде оформен според изискванията за легализация, които могат да бъдат различни в зависимост от коя държава е издаден Оригинал с печат на съответното посолство и подпис на

    Живо - 04.03.2020 в 13:03

    Оригинал: - Удостоверени за идентичност на имената; - Удостоверение за семейно положение и членове на семейството; - Удостоверение за родствени връзки; - Удостоверение за семейно положение;

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *